Page 1 of 1

Hi from Barcelona

Posted: Tue Jan 21, 2020 7:42 pm
by sloloter
Hello everybody i'm a catalán karoo user. Ser you.
Hola a todos. Aquí un usuario catalán de Karoo. Espero encontrar algún foro latinoparlante o catalanoparlant.